Nhân viên trường học các cấp thời gian tới sẽ được định mức.Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức được áp dụng từ ngày 16/12/2023 thì sẽ có thay đổi về số lượng nhân viên trường học tại các cấp. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết sau.

>>> Xem thêm: Nhờ người thân làm thủ tục xin cấp sổ đỏ hộ có được không? Làm thủ tục tại cơ quan nhà nước nào? 

1. Định mức nhân viên trường học mầm non

1.1. Vị trí kế toán, văn thư, thủ quỹ, thư viện

Định mức số lượng người làm việc vị trí việc làm chuyên môn dùng chung như kế toán, văn thư, thủ quỹ, thư viện tại các cơ sở giáo dục mầm non quy định tại Điều 6 Thông tư 19/2020/TT-BGDĐT như sau:

Định mức nhân viên trường học mầm non

– Các cơ sở giáo dục mầm non được bố trí 02 người thực hiện các nhiệm vụ kế toán, văn thư, thủ quỹ, thư viện.

– Đối với cơ sở có từ 05 điểm trường trở lên hoặc có từ 15 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo trở lên thì bố trí 03 người để thực hiện nhiệm vụ kế toán, văn thư, thủ quỹ, thư viện.

– Những vị trí việc làm không bố trí được biên chế thì hợp đồng lao động hoặc bố trí giáo viên, nhân viên kiêm nhiệm. Các cơ sở căn cứ tính chất, khối lượng công việc và điều kiện thực tế để xác định vị trí việc làm, số lượng người làm việc đối với từng vị trí và nhiệm vụ kiêm nhiệm phù hợp.

1.2. Vị trí y tế học đường, bảo vệ, phục vụ, nấu ăn

Điều 7 Thông tư 19 quy định về định mức số lượng người làm việc vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ là y tế học đường, bảo vệ, phục vụ, nấu ăn như sau:

– Bố trí tối thiểu 01 lao động hợp đồng làm nhiệm vụ y tế học đường, tối thiểu 01 lao động hợp đồng làm nhiệm vụ bảo vệ, tối thiểu 01 lao động hợp đồng làm nhiệm vụ phục vụ.

Căn cứ tính chất, khối lượng công việc và điều kiện thực tế, các cơ sở xác định số lượng lao động hợp đồng đối với từng vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ.

>>> Xem thêm: Văn phòng nào thực hiện dịch vụ công chứng thứ 7, chủ nhật giá rẻ nhất tại quận Hoàn kiếm?

– Cơ sở mầm non có tổ chức bán trú thì được bố trí lao động hợp đồng để nấu ăn cho trẻ em. Căn cứ số lượng trẻ em, khối lượng công việc và điều kiện thực tế, cơ sở giáo dục xác định số lượng lao động hợp đồng phù hợp để thực hiện nhiệm vụ nấu ăn.

– Việc ký hợp đồng lao động thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật.

2. Định mức nhân viên tiểu học

2.1. Ví trí thư viện, quản trị công sở

– Trường tiểu học có từ 28 lớp trở lên thuộc vùng 3, có từ 19 lớp trở lên thuộc vùng 1 và vùng 2; trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trường dành cho người khuyết tật cấp tiểu học: Bố trí tối đa 02 người;

– Trường tiểu học có từ 27 lớp trở xuống thuộc vùng 3, có từ 18 lớp trở xuống thuộc vùng 1 và vùng 2: Bố trí 01 người.

Những vị trí không bố trí được biên chế thì hợp đồng lao động hoặc bố trí giáo viên hoặc nhân viên kiêm nhiệm.

Các trường căn cứ tính chất, khối lượng công việc và điều kiện thực tế để xác định vị trí việc làm, số lượng người làm việc đối với từng vị trí và nhiệm vụ kiêm nhiệm cho phù hợp.

Theo khoản 1 Điều 8 Thông tư 20/2023/TT-BGDĐT.

2.2. Vị trí văn thư, thủ quỹ, kế toán

– Trường tiểu học dành cho người khuyết tật được bố trí tối đa 03 người để thực hiện nhiệm vụ văn thư, thủ quỹ, kế toán;

Xem thêm:  Hợp đồng đặt cọc bị vô hiệu trong những trường hợp nào?

– Các trường tiểu học còn lại bố trí tối đa 02 người để thực hiện nhiệm vụ văn thư, thủ quỹ, kế toán.

Những vị trí không bố trí được biên chế thì hợp đồng lao động hoặc bố trí giáo viên hoặc nhân viên kiêm nhiệm.

Các trường căn cứ tính chất, khối lượng công việc và điều kiện thực tế để xác định vị trí việc làm, số lượng người làm việc đối với từng vị trí và nhiệm vụ kiêm nhiệm cho phù hợp.

Theo khoản 2 Điều 8 Thông tư 20/2023/TT-BGDĐT

2.3. Vị trí hỗ trợ, phục vụ

Theo Điều 9 Thông tư 20, số lượng người làm vị trí hỗ trợ, phục vụ không được quy định cụ thể:

– Trường tiểu học xác định số lượng lao động hợp đồng đối với từng vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ căn cứ theo quy định của pháp luật; quy mô học sinh, tính chất, khối lượng công việc và điều kiện thực tế.

– Việc ký kết hợp đồng lao động thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật.

3. Định mức nhân viên trường học THCS

3.1. Vị trí thư viện, quản trị công sở

Định mức số lượng người làm việc vị trí thư viện, quản trị công sở tại trường trung học cơ sở (THCS) quy định tại khoản 1 Điều 13 Thông tư 20 như sau:

– Trường có từ 28 lớp trở lên thuộc vùng 3, có từ 19 lớp trở lên thuộc vùng 1 và vùng 2; trường phổ thông dân tộc nội trú được bố trí tối đa 02 người;

– Trường có từ 27 lớp trở xuống thuộc vùng 3, có từ 18 lớp trở xuống thuộc vùng 1 và vùng 2 được bố trí 01 người;

– Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS căn cứ vào số lượng lớp học, điều kiện thực tế áp dụng định mức theo quy định đối với trường THCS.

– Trường dành cho người khuyết tật cấp THCS được bố trí 01 người.

3.2. Vị trí văn thư, thủ quỹ, kế toán

Theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Thông tư 20:

– Trường THCS và trường phổ thông dân tộc bán trú THCS được bố trí tối đa 02 người;

– Trường phổ thông dân tộc nội trú, trường dành cho người khuyết tật cấp THCS, trường THCS có từ 40 lớp trở lên, trường phổ thông dân tộc bán trú THCS có trên 200 học sinh được hưởng chính sách học sinh bán trú thì được bố trí tối đa 03 người.

>>> Xem thêm: Văn phòng công chứng Khuất Duy Tiến có thực hiện dịch vụ công chứng thứ 7, chủ nhật không?

Khoản 3 Điều 13 Thông tư 20 lưu ý: Những vị trí việc làm như thư viện, quản trị công sở, văn thư, thủ quỹ, kế toán không bố trí được biên chế thì bố trí hợp đồng lao động hoặc kiêm nhiệm.

3.3. Vị trí hỗ trợ, phục vụ

Theo Điều 14 Thông tư 20, vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ trường THCS không quy định cụ thể số lượng:

Định mức nhân viên trường học THCS

– Căn cứ quy định của pháp luật; quy mô học sinh, tính chất, khối lượng công việc và điều kiện thực tế, các trường THCS xác định số lượng lao động hợp đồng đối với từng vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ

– Việc ký kết hợp đồng lao động thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật.

4. Định mức nhân viên trường học THPT

4.1. Nhân viên trường học vị trí thư viện, quản trị công sở

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 18 Thông tư 20:

– Trường phổ thông dân tộc nội trú được bố trí tối đa 03 người;

– Trường trung học phổ thông (THPT) chuyên được bố trí tối đa 04 người;

Xem thêm:  Phân biệt giữa hợp đồng kinh tế và hợp đồng dân sự

– Các trường THPT còn lại được bố trí tối đa 02 người.

4.2. Nhân viên trường học ị trí văn thư, thủ quỹ, kế toán

Tại khoản 2 Điều 18 Thông tư 20 quy định:

– Trường phổ thông dân tộc nội trú và trường THPT chuyên được bố trí tối đa 03 người;

– Các trường THPT còn lại được bố trí tối đa 02 người;

– Trường phổ thông dân tộc nội trú có quy mô trên 400 học sinh, trường THPT có từ 40 lớp trở lên được bố trí thêm 01 người.

Lưu ý: Các vị trí chuyên môn dùng chung việc làm thư viện, quản trị công sở và văn thư, thủ quỹ, kế toán không bố trí được biên chế thì hợp đồng lao động hoặc bố trí giáo viên, nhân viên kiêm nhiệm.

Các trường THPT căn cứ tính chất, khối lượng công việc và điều kiện thực tế để xác định vị trí việc làm, số lượng người làm việc đối với từng vị trí và nhiệm vụ kiêm nhiệm cho phù hợp.

Trên đây là giải đáp chi tiết về Nhân viên trường học các cấp thời gian tới sẽ được định mức. Ngoài ra, nếu như bạn đọc còn thắc mắc gì liên quan đến nội dung trên hoặc cần tư vấn các vấn đề pháp lý khác về công chứng và sổ đỏ, xin vui lòng liên hệ theo thông tin:

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN HUỆ

Miễn phí dịch vụ công chứng tại nhà

1. Công chứng viên kiêm Trưởng Văn phòng Nguyễn Thị Huệ: Cử nhân luật, cán bộ cấp cao, đã có 31 năm làm công tác pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý nhà nước về công chứng, hộ tịch, quốc tịch. Trong đó có 7 năm trực tiếp làm công chứng và lãnh đạo Phòng Công chứng.

2. Công chứng viên Nguyễn Thị Thủy: Thẩm Phán ngành Tòa án Hà Nội với kinh nghiệm công tác pháp luật 30 năm trong ngành Tòa án, trong đó 20 năm ở cương vị Thẩm Phán.

Ngoài ra, chúng tôi có đội ngũ cán bộ nghiệp vụ năng động, nhiệt tình, có trình độ chuyên môn cao và tận tụy trong công việc.

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN HUỆ

Địa chỉ: 165 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội

Hotline : 0966.22.7979 – 0935.669.669

Email: ccnguyenhue165@gmail.com

CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT:

>>> Muốn kiểm tra sổ đỏ giả nhanh chóng, chính xác cần lưu ý những điểm gì?

>>> Nên công chứng hợp đồng mua bán nhà tại văn phòng công chứng nào để nhận được dịch vụ công chứng uy tín, nhanh gọn nhất?

>>> Trung bình hiện nay giá phí công chứng mua bán nhà tại các văn phòng công chứng là bao nhiêu?

>>> Những điều cần lưu ý khi thực hiện dịch vụ công chứng hợp đồng chuyển nhượng nhà đất tại các văn phòng công chứng.

>>> Thâm niên của công chức, viên chức có những điều gì đáng lưu ý trong thời gian tới

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *